WhatsApp Image 2021-03-25 at 15.58.33

חירות -מהי חירות פנימית אמיתית ?

חג הפסח מכונה בנוסח התפילה-“זמן חירותנו”. לאחר היציאה ממצרים הפכנו להיות עבדי ה’ כמו שנאמר “בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים”. לכאורה אפשר לטעון שעברנו משעבוד לשעבוד, פסח מלמד אותנו מהו אושר? ומהי חירות אמיתית? // ריקי לוי

פסח, זמן לביעור חמץ
זמן לניקיונות, אנשים נכנסים לשיעבוד עצמי של תריסים – ארונות – מיטות .
אנשים רצים ברחובות לקניות להספיק לקנות .
פסח – חג של הספקים ? השוואות ?
אנחנו מפספסים את מהות החג – החירות !!
חירות זה משהו פנימי מאוד, תחושתי.
לא משנה מה קורה סביבך את לא נכנסת למעגל בשיעבוד הזה של תחרות הניקיונות, האפיה, המתכונים.
לא משנה מה קורה ברשת – את בחירות !! כדי שנבין איך חירות מתבצעת צריכים להבין מהי חירות אמיתית .

חג הפסח מכונה בנוסח התפילה-“זמן חירותנו”.
לאחר היציאה ממצרים הפכנו להיות עבדי ה’ כמו שנאמר “בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים”.
לכאורה אפשר לטעון שעברנו משעבוד לשעבוד, אם כן צריך להבין מהי החירות שאנו מצווים לצאת אליה?

הדבר יובן מתוך התעמקות במושג חירות, ובהבנה מהי חירות אמיתית.

החירות היא מושג יחסי, אפשר להמחיש זאת ע”י התבוננות במושגי החירות של הצומח ,החי והמדבר.

מהי החירות במונחים של צמח? צמח צריך אדמה טובה , מים, אוי, אור- תנאים אלו הם חירות של צמח אך שמדובר בבעלי חיים זה לא מספיק, בעל חיים אינו יכול להסתפק בתנאים אלה הוא צריך גם חופש תנועה.

מושג זה רחוק ממושגי החירות של האדם, האדם צריך גם דברי חכמה ושכל- חירות בעיניו היא כאשר יש לו אפשרות ללמוד ולהחכים.

אך גם החירות האנושית המושלמת לא מספיקה למושגי החירות של יהודי- נשמתו של יהודי היא חלק אלוק ממעל ממש והיא קשורה עם הקב”ה, חירות במושגיה היא- כשיש ליהודי את היכולת להוסיף ולהעמיק קשר זה ע”י קיום תורה ומצוות, וכל עוד יהודי לא מעמיק קשר זה הוא ירגיש חסר שיגרום לו לחוש ההפך מחירות.

לכן אמרו חז”ל: “אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה”, ורק יהודי שיש בידו תורה ומצוות וקשור לקב”ה חי חיים אמיתים מכיוון שהתורה היא חיינו.

בקרוב נגיע לדרגה גבוהה יותר של חירות-חירות מיצר הרע- חירות של עשיה של חסד אמיתית
חירות של לעשות בדיוק מה שצריכים לעשות ולא מה שמצפים מאיתנו לצפות .
חירות של אמצ אבסולוטית שתתפתח בתוכנו
חירות שתביא לנו אושר
אושר פנימי
אושר שלא תלוי בשום גורם חיצוני !

חג חירות ומאושר
ריקי לוי נדל״ן

שתפו את הפוסט:

פוסטים קשורים